Developer Takımlarına Yeni Katılanların Oryantasyonu

Günümüz yazılım dünyasında proje yönetimi artık oldukça karmaşık ve içinden çıkılmaz bir durum olduğu için takım halinde çalışma sistemi kullanılmaktadır. Tabi ki bunun da bir çok sıkıntıları mevcut, işlerin orantılı paylaşımı , uzmanlığa göre iş yükünün belirlenmesi vs. İşin bir de takıma yeni katılacak yazılım uzmanın oryantasyonu kısmı var ki benim şahsi deneyimlerimden yola çıkarak bunu bir çok firma başaramıyor maalesef. Yeni gelen yazılım uzmanının hali hazırda kullanılan bir projede görev almasını , zaten bildiği dil ile yazılmış bir proje kendisi bunu rahatlıkla çözebilir ve projeye dahil olabilir şeklinde gören bir çok firma tanıdığım için genel kanaatin de bu yönde olduğunu düşünmeme sebep oldu. Aslında bu yazıyı da tam da bu yüzden kaleme almak istedim. Zira bir firmanın bakış açısı değişirse kelebek etkisi ile bunun daha fazla yayılacağını düşünüyorum.

Bu yazımda deneyimlerimden yola çıkarak bu konudaki önerilerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir yazılımcı 6 ay önceki yazdığı kendi koduna dahi yabancı kalabiliyor iken , doğru düzgün dokümanı bulunmayan, satır aralarında açıklayıcı yorum satırları bulunmadan kodlanmış bir projede doğrudan bir yeni özellik eklenmesi yada var olan bir özelliğin yeniden tasarlanmasını istemek yerine , yeni katılan yazılımcının öncelikle yazılımın detaylarına hakim olabilmesi için küçük hataları kapsayan görevler verilerek proje içinde bir çok yere girip çıkması sağlanmalı ve bu yolla yazılımı tanımasına olanak verilmelidir. Aksi halde tanımadığı bir projeye yeni bir özellik yazmak gece karanlığında fenersiz bir şekilde bir labirentin içinden çıkmaya çalışmaya benzeyecektir.

Kolay ve küçük parçalarla başlamak ve giderek kapsamı arttırmak izlenmesi gereken en doğru yol olduğu şeklinde bir fikrim var. Buna ne kadar katılırsınız bilemiyorum ama her iki yolu da denemiş biri olarak en hızlı adaptasyonu küçük parçalarla başlayıp daha büyük görevlerle ilerlediğim zamanlarda sağladım. Tabi ki bu her insanda aynı olmayacaktır ama genel olarak gözlemlerimde de bu şekilde olduğunu gördüğüm için bu şekilde yazmaya karar verdim aslında…

Diğer yandan bir yazılım ekibinde iş paylaşımının da adil ve orantılı olması gerekir. 4 kişilik bir ekip içinde iş dağıtımı yapılırken bir kişiye tüm admin panelini yapması görevi verilir diğer 3'üne ise daha küçük olan işlerin paylaştırılması elbette ki makul ve mantıklı olmayacaktır. Ekipler ile çark sistemlerini birbirine çok benzetirim , çark sisteminde bir dişli yavaş dönerse diğerlerinin hızlı dönmesi mümkün değildir. Bu yüzden tüm çarklara eşit bir hızda ilerlemesi için gerekli enerjinin verilmesi sistemin düzgün ilerlemesini sağlayacaktır. Aynı durum ekip içinde geçerli…

Son söz olarak ekip olarak çalışmanın zor olmasının bir diğer sebebi ve belki de en büyük sebeplerinden birisinin ego olduğunu düşünüyorum. Kendini yetiştirmiş , geliştirmiş bir yazılımcı elbette ki kendini övmek isteyecektir, bu oldukça insani bir duygudur. Ta ki her şeyi ben bilirim, en doğrusu benim bildiğim yol, Bundan başka doğru bir çözüm olmaz. düşünce yapısına girmediğimiz sürece…

--

--

Senior Php Developer | Javascript | Python | Ruby

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store